Bekreftelse kompensasjonsordningen skatteetaten

Kompensasjonsordningen: Frist for å sende inn bekreftelse er …

Kompensasjonsordningen: Frist for å sende inn bekreftelse er 31. august – Skatteetaten

27. aug. 2021 — Bekreftelse må sendes inn av revisor eller autorisert regnskapsfører for alle måneder foretaket har fått tildelt støtte over 15.000 kroner.

august 2020) – bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Bekreftelsen må sendes i portalen for kompensasjonsordningen for å bli godkjent, og skal ikke sendes som vedlegg til skatte- meldingen. Frist for innsending av …

nå kan bekreftelser sendes Skatteetaten – Regnskap Norge

Kompensasjonsordning 1 – nå kan bekreftelser sendes Skatteetaten

9. des. 2020 — Skatteetaten har lansert løsningen hvor regnskapsfører eller revisor skal bekrefte innhold i søknader om kompensasjon.

Skatteetaten har lansert løsningen hvor regnskapsfører eller revisor skal bekrefte innhold i søknader om kompensasjon.

Kompensasjonsordning 1 – husk å sende inn bekreftelse!

23. aug. 2021 — Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett …

Dersom bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sendes inn, vil det bli sendt ut krav om tilbakebetaling.

Kompensasjonsordningen: Send inn bekreftelse fra revisor …

Kompensasjonsordningen: Send inn bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører! | Skattebetalerforeningen

20. mai 2021 — Hvis du har mottatt tilskudd over 15.000 kroner, må du sørge for å levere bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører for …

Kompensasjonsordning: Forsiden

Forsiden – Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Velg:

Kompensasjonsordningen – start forberedelsene nå!

Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte søknaden før du kan få penger … med i den første kompensasjonsordningen, som Skatteetaten hadde ansvar for.

Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i …

Skatteetaten stopper pålegg om revisorbekreftelse i forbindelse med søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen

12. mai 2020 — Det er lagt ut informasjon på skatteetaten.no/kompensasjonsordning om at foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller …

Kompensasjonsordningen – Revisorkollegiet AS

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen har vært en midlertidig tilskuddsordning for foretak … fått forespørsel fra skatteetaten om å legge frem bekreftelse fra revisor …

Kompensasjonsordningen har vært en midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.

Kompensasjonsordning 2 – den nye kontantstøtten til …

Den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall skal dekke … i søknaden er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Keywords: bekreftelse kompensasjonsordningen skatteetaten