Moderne teknologi gjør norsk industri mer konkurransedyktig

Moderne teknologi og digitalisering handler ikke «bare» om artifisiell intelligens, skytjenester og metaverset. Til syvende og sist bygger tross alt både strømmetjenester og nettløsninger på fysiske datasentre og infrastruktur, selv de aller mest «skybaserte» løsningene er helt avhengige av at ulike fysiske strukturer fungerer i bunn. Samtidig bidrar digitaliseringen til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig – i skjæringspunktet mellom digitalisering og fysiske prosesser.

CAD og CAM gir mer fleksibilitet og omstillingsdyktighet

Såkalt CAD betyr helt enkelt at selve designet lages i digital form. I dag er det mer eller mindre obligatorisk, det er få virksomheter som designer produkter og komponenter med penn og papir. Når man snakker om CAM tenker man på å ta denne teknologien et trinn videre, ved å gjøre hele produksjonen digital. Det betyr at man knytte designprogramvaren sammen med maskiner for plansliping og andre konkrete oppgaver.

Resultatet er en produksjonsprosess som kan omstilles med noen få tastetrykk, det er ikke nødvendig å omprogrammere hver enkelt maskin for seg. I de fleste produksjonsprosesser vil det likevel være behov for noen manuelle justeringer når det gjelder for eksempel materialer og trinn mellom ulike produksjonstrinn. Her kan for eksempel samarbeidede roboter være et nyttig tilskudd som skaper gode overganger mellom maskiner.

Redusert fokus på lønnskostnader

Tradisjonelt regnes Norge som et høykostland, ikke minst som følge av høyt lønnsnivå. Det er vanskelig å gjøre noe med dette, men moderne produksjonsprosesser fører til at lønnskostnadene isolert sett ikke har like mye å si i den samlede kostnadsmiksen. En avansert produksjonsmaskin koster omtrent det samme uavhengig av land, noe som gir norske bedrifter bedre forutsetninger å konkurrere med aktører i andre land.

Samtidig bidrar denne utviklingen også til å skape etterspørsel etter kompetanse knyttet til CAD, CAM og programmering. Det kan også bidra til at norske virksomheter kan dra nytte av for eksempel ulike teknologiklynger, noe som igjen kan gjøre norske bedrifter enda mer konkurransedyktige.