Logistikk vinner kampen på markedet innen e-handel

logistikk lager

Logistikk spiller en avgjørende rolle for nettbutikker i dag. En velfungerende infrastruktur på lageret er avgjørende for å kunne prestere optimalt.
Hvis det er hyppige feil i det nåværende oppsettet, kan det være en god investering å implementere et automatisk lagerstyringssystem som kan tilpasses lagerets aktuelle situasjon.

Et moderne lager er parat til omstilling

I dag må et lager være parat til omstilling og kunne håndtere uforutsette aktiviteter i bedriftens omverden.
Ved å sette presise prognoser basert på relevante data, kan lageret oppnå den nødvendige fleksibiliteten for å redusere omkostninger.
Et moderne lager må også prioritere de ansattes trivsel og effektivitet, fordi dette har stor betydning i dag.

Ved å etablere et brukervennlig system for lagerstyring internt i bedriften, skaper man de beste forutsetningene for de ansattes effektivitet.
Et automatisk lagerstyringssystem  tilpasser seg de aktuelle scenarioene og gir de ansatte gode forutsetninger til å prestere i sitt daglige arbeid.
Dette styrker motivasjonen og arbeidsgleden deres, da de har bedre forutsetninger for å kunne levere en komplett løsning.

Optimering av lagerbeholdning gjennom lagerstyring

I dag må et lager kunne tilpasse seg eksterne faktorer raskt. Koronapandemien har utfordret mange bedrifter, og derfor er det viktig å se nærmere på den overordnede lagerstyringen for å kunne rette opp eventuelle feil og mangler på lageret.

Et WMS-system er en type lagersystem som tar sikte på å optimere lageret og øke effektiviteten. Ved å implementere et WMS-system, kan arbeidsgangen og lagerets effektivitet forbedres med opp til 25-40 prosent.
Systemet er brukervennlig, hvilket gjør det enkelt for de ansatte å jobbe med den generelle lagerstyringen.
Dette skaper en bedre arbeidsplass og gir bedriften en konkurransemessig fordel i bransjen. Det har dessuten positiv innvirkning på logistikken, og letter behandlingen av ordre på den mest hensiktsmessige måten.

Mennesket før automatiseringssystemene

Det positive ved et slikt system er at mennesket settes i sentrum. Det handler om å etablere et brukervennlig system som er enkelt å jobbe med. Prosessene må tenkes ut før teknologien kan implementeres.
Det er ikke tilstrekkelig å implementere et hvilket som helst system på et lager og forvente at det skal fungere uten problemer. Menneskene må kunne bruke teknologien på en hensiktsmessig måte.
Hvis ikke det er mulig, vil systemet feile og bedriften ikke kunne oppnå suksess med investeringen.
En effektiv løsning kan være å koble et scannesystem til lagersystemet, hvilket vil hjelpe de ansatte i sitt daglige arbeid og forenkle håndteringen av aktive varer.

Ved implementering av et WMS-system får man et intuitivt system som enkelt kan skaleres, samtidig som man oppnår betydelig tidssparing per ordre.
Dette er en stor fordel for bedrifter i alle størrelser, alt fra små til mellomstore og store bedrifter. Det gir en konkret gevinst som bidrar til bedriftens vekst og effektivitet.

Det er viktig å huske at selv om automatiseringssystemer kan være en verdifull ressurs, må mennesket fremdeles være i fokus.
Det er mennesket som driver og styrer systemet, og deres evner og trivsel er avgjørende for den samlede suksessen.
Ved å prioritere de ansattes utdannelse og trening i bruken av systemet, sikrer man at de kan utnytte dets fulle potensiale og levere best mulige resultater.

Automatisert system skreddersydd til menneskene bak

Til syvende og sist handler det om å skape en godt balansert kombinasjon av menneskelig ekspertise og automatiserte systemer.
Ved å integrere et brukervennlig WMS-system og fokusere på de ansattes trivsel og effektivitet, kan bedriftene oppnå en konkurransefordel innen e-handel.
Logistikken spiller en sentral rolle i denne prosessen, fordi den er avgjørende for å sikre problemfri og effektiv drift av nettbutikken.

Kort sagt er investering i et lagersystem for nettbutikk, implementering av et WMS-system og fokus på optimert logistikk avgjørende for å oppnå konkurransemessige fordeler innen e-handel.
Ved å skape en velfungerende infrastruktur, optimere lagerbeholdningen og sikre de ansattes trivsel og effektivitet, kan bedriftene styrke sin posisjon på markedet og levere en førsteklasses kundeopplevelse.