Nav sosial

Sosiale tjenester og veiledning – nav.no

Åpningstider: hverdager 09:00–15:00. Vi kan ringe deg tilbake hvis ventetiden er over 5 min. Stengt nå • åpner i morgen kl 09:00. Se flere telefonnummer og …

Sosiale tjenester og veiledning

Økonomisk sosialhjelp – nav.no

for 6 døgn siden — Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Det er bare ett søknadsskjema hvor du …

En midlertidig støtte når du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv.

Sosiale tjenester – Søknad og skjema – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Du finner søknader, skjemaer og mulighet for ettersendelse av dokumentasjon når du velger emne nedenfor. Klage- og ankeskjemaet finner du på nav.no/klage.

Økonomisk sosialhjelp – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Logg inn. nav.no · Søknad og skjema; Økonomisk sosialhjelp. Språk/Language. Norsk (bokmål); English. Sosiale tjenester …

NAV sosialtjeneste – Bergen kommune

Bergen kommune – NAV sosialtjeneste

For å få hjelp fra sosialtjenesten må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33 eller henvende deg muntlig eller skriftlig til NAV-kontoret i bydelen du bor i.

For å få hjelp fra sosialtjenesten må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33 eller henvende deg  muntlig eller skriftlig til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ikke har fast bolig i Bergen, kan alle NAV-kontorene informere deg om  hvilket kontor du vil tilhøre.

 

Økonomisk sosialhjelp – Sosiale tjenester – Oslo kommune

Dersom du ikke har, eller ikke kan skaffe deg, tilstrekkelig inntekter til å betale for mat, husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV- …

Søk om og kontakt oss om økonomisk sosialhjelp.

NAV/sosiale tjenester – KS

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial …

Regelverk sosiale tjenester – oversikt – Helsetilsynet

Regelverk sosiale tjenester – oversikt | Helsetilsynet

Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i Nav – dokumentnummer R35-00 Lovdata · Avklaringer, uttalelser og presiseringer til rundskriv 35 om sosialtjenesteloven.

Meny med oversikt over hvor regelverk om sosiale tjenester.

Sosiale tjenester i Nav – Ringsaker kommune

Sosiale tjenester i Nav. Økonomisk veiledning, sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, informasjon for ungdom. NAV Ringsaker · Opplysning, råd og veiledning …

Sosiale tjenester i Nav

NAV Kristiansand

Kristiansand kommune – NAV Kristiansand

Kristiansand kommune – NAV Kristiansand. … Hjem / Helse, velferd og omsorg / Bolig og sosial / NAV Kristiansand. NAV Kristiansand …

Kristiansand kommune – NAV Kristiansand

Keywords: nav sosial