Skatteetaten 2019

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2019 – Skatteetaten

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2019. Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune. Her kan du laste ned tallene for alle …

Årsrapport 2019 for Skatteetaten

1. mai 2020 — I 2019 gjennomførte Skatteetaten en pilot av en ny skattemelding ved at 250 000 personer fikk den nye løsningen. Piloten var vellykket og i 2020 …

Skatteoppgjør for 637 milliarder kroner i 2019 – Skatteetaten

7. des. 2020 — Det samlede skatteoppgjøret for 2019 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 539 milliarder …

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2019 – Skatteetaten

PowerPoint-presentasjon

Avdekke erfaringer og tilfredshet med. Skatteetaten på ulike områder. Feltarbeidet er gjennomført i perioden 21. mai til 4. juni. 2019. Telefonintervju.

Se skatteoppgjøret ditt – Skatteetaten

Skatteetaten deler data som andre virksomheter og etater kan gjenbruke for å forenkle og effektivisere eksisterende og nye digitale tjenester.

Min side – Skatteetaten

… skattemelding og skatteoppgjør; kontonummeret du har registrert hos oss; innboksen din med faktura, melding og brev fra Skatteetaten og Folkeregisteret.

Søk i skattelistene – Skatteetaten

Nøkkeltall for hver kommune · Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2021 · Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2020 · Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2019 · Nøkkeltall for …

Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige …

Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige – Skatteetaten

Du kan ikke bruke denne endringsmeldingen hvis du har mottatt varsel eller vedtak fra Skatteetaten om opplysninger i din skattemelding for 2019, …

Petroleumsskatt på 116 milliarder kroner for 2019 – Skatteetaten

1. des. 2020 — Det viser tall fra skattelisten for selskaper på norsk kontinentalsokkel, som offentliggjøres av Skatteetaten 1. desember. Det er en reduksjon …

No kan du kontrollere skattekortet ditt for 2019 – Skatteetaten

14. des. 2018 — Alle lønnstakarar og pensjonistar kan no kontrollere og endre skattekortet for 2019. Skattetrekksmeldinga (informasjon om skattekortet) …

Keywords: skatteetaten 2019